Klinsept šķidrais roku dezinfekcijas līdzeklis 5 L

Klinsept šķidrais roku dezinfekcijas līdzeklis 5 L

24.90

Efektīvs ātrs dezinfekcijas līdzeklis rūpīgai roku dezinfekcijai apstākļos, kad nepieciešama pareiza roku higiēna:

  • medicīnas un izglītības iestādēs,
  • birojos un dienestu zālēs,
  • sabiedriskās vietās un mājas apstākļos.

Clinsept inaktivē vīrusus, un tam ir plašs fungicīdu un baktericīdu iedarbības klāsts, iznīcinot Gram “+” un Gram “-” negatīvo baktēriju mikrofloru uz cilvēka ādas. Produkts paredzēts lietošanai neatšķaidītā veidā. Uz tīrām, sausām rokām uzklāt 2-3 ml Manusept un ierīvēt, līdz spirts iztvaiko (apmēram 10 sekundes), neaizmirstiet dezinficēt starp pirkstiem. Nenoskalot!

Iegādājieties šo produktu tagad un nopelniet 25 Punktus!
PAREDZAMAIS PIEGĀDES DATUMS: 10.06.2023 SKU: KLINSEPT ,

KLINSEPT dezinfekcijas līdzeklis

Roku dezinfekcijas līdzeklis Biocīda produkta reģistrācijas apliecība Nr. 1908/20

IZMANTOŠAS JOMA

Efektīvs ātrā dezinfekcijas līdzeklis uz spirta bāzes rūpīgai roku dezinfekcijai veselības aprūpes un bērnu iestādēs, sabiedriskās telpās, mājās un apstākļos, kuros nepieciešama pastiprināta roku higiēna. Clinsept satur ādu aizsargājošus un mīkstinošus savienojumus.

ĪPAŠĪBAS:

Klinsept ir baktericīds (iznīcina Gram “+” un Gram “-” baktēriju mikrofloru uz cilvēka ādas), fungicīds, vīrusus inaktivējošs.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Produkts paredzēts lietošanai neatšķaidītā veidā. Uz tīrām, sausām rokām uzklāt 3-5 ml Clinsept un ierīvēt līdz tās ir sausas (apmēram 15 sekundes), neaizmirstiet dezinficēt starp pirkstiem. Nenoskalot!

SASTĀVS

100 g produktā etanols 75 g (Aktīvā viela CAS 64-17-5 EC 200-578-6), C12-16 alkildimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,5 g (Aktīvā viela CAS 68424-85-1/EC 270-325-2). pH 7,1

DROŠĪBA

Uzmanību! Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. SASKARĒ AR ACĪM: vairākas minūtes uzmanīgi skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas lietojat un tas ir viegli izdarāms Noskalojiet vēlreiz. Ādas kairinājuma gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību. Ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Iepakojums: 80 ml, 0,45 L, 0,5 L 1 L plastmasas pudele, 5 L, 10 L, 20 plastmasas tvertne