Pinto Des virsmas ātrās dezinfekcijas 5 L tvertne

Pinto Des virsmas ātrās dezinfekcijas 5 L tvertne

19.70

Ātrās dezinfekcijas līdzeklis uz spirta bāzes lietošanai:

  • veselības aprūpes iestādēs,
  • saskares virsmās birojos, tirdzniecības un servisa zālēs,
  • pārtikas rūpniecībā,
  • darba virsmām un aprīkojumam, kas ir saskarē ar pārtiku, dezinfekcijai,
  • kā arī visu pret alkoholu izturīgu virsmu dezinfekcijai, kur nepieciešams ātrs mazgāšanas līdzeklis, piemēram, durvju rokturi, margas, instrumenti un tamlīdzīgi.

Nebojā apstrādājamās virsmas un neprasa noskalošanu.

Iegādājieties šo produktu tagad un nopelniet 20 Punktus!
PAREDZAMAIS PIEGĀDES DATUMS: 05.06.2023 SKU: PINTODES ,

PINTO DES Ātrs virsmu dezinfekcijas līdzeklis.

BIOCĪDĀ PRODUKTA REĢISTRĀCIJAS SERTIFIKĀTA Nr.1914/20 PIELIETOŠANA Pinto Des ir neskalojams, uz spirta bāzes izgatavots ātrās dezinfekcijas līdzeklis izmantošanai veselības aprūpes iestādēs, pārtikas rūpniecībā, darba virsmu un ar pārtiku saskarē esošo iekārtu dezinfekcijai, kā arī visu alkoholu izturīgo virsmu dezinfekcijai, kur nepieciešams ātrās iedarbības līdzeklis. Pinto Des ir plašs fungicīdu un baktericīdu iedarbības klāsts, iznīcinot grampozitīvās un gramnegatīvās baktērijas, kā arī raugus un sēnītes. Satur kvaternāro amonija savienojumus kā biocīdus. Atstāj notīrītas virsmas viegli skābas, kas kavē mikroorganismu un baktēriju augšanu, kas izraisa pārtikas bojāšanos. LIETOŠANA

  • Tīrīšanas līdzeklis tiek uzklāts uz virsmām, izsmidzinot.
  • Izsmidzinot, viela vienmērīgi pārklāj virsmas un žūstot nepaliek traipi.
  • Ja nepieciešams, noslaukiet virsmas ar sausu drānu vai papīra dvieli.
  • Nebojā apstrādājamās virsmas un neprasa noskalošanu.

SASTĀVDAĻAS 100g produktā etanols 25g (Aktīvā viela CAS 64-17-5/ EC 200-578-6), pienskābe 3g (CAS 50-21-5/ EC 200-018-0), (C12–16-alkildimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12–16)) 0,1g (Toimeaine CAS 68424-85-1/EC 270-325-2). DROŠĪBA Uzmanību: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. SASKARĒ AR ACĪM: vairākas minūtes uzmanīgi skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas lietojat un tas ir viegli izdarāms Noskalojiet vēlreiz. Ādas kairinājuma gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību. Ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Uzglabāt labi vēdināmā vietā. pH=2,35 Iepakojums: 0,5 L izsmidzināšanas pudele, 1 L pudele, 5 L, 10 L, 20 L tvertne