Punch! Dezinficētājs 5 L (izsmidzināšanas stacijai)

Punch! Dezinficētājs 5 L (izsmidzināšanas stacijai)

35.00

Ādai draudzīgs dezinfekcijas līdzeklis, kas piemērots gan roku, gan virsmu dezinfekcijai. Sastāvdaļas: Etanols (75% v/v), ūdens (23,5% v/v), glicerīns (1,5% v/v). Lietošanas instrukcijas: Izsmidziniet 3 ml uz nomazgātām un nosusinātām rokām un ierīvējiet. Virsmu dezinficēšanai izsmidziniet vai uzlejiet uz iepriekš notīrītas virsmas. Lietojiet neatšķaidītu. Uzglabāšanas nosacījumi: Uzglabāt slēgtā veidā istabas temperatūrā un sargāt no saules stariem. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi: viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Iepakojumu uzglabāt cieši noslēgtā veidā. Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Drošības datu lapa ir pieejama šeit

Nav noliktavā